990-91263A-025

Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy do maksimum 50 kW

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Kable DC należy podłączać od wyłącznika baterii do wyłącznika baterii tylko, w instalacjach z zasilaczem UPS o mocy do maksimum 50 kW. W przypadku instalacji z zasilaczem UPS o mocy powyżej 50 kW, przewody DC z każdej modułowej szafy bateryjnej należy podłączyć bezpośrednio do zasilacza UPS. Patrz Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy ponad 50 kW.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 1. Podłącz dostarczony kabel PE (0W49449) między modułowymi szafami bateryjnymi zgodnie z ilustracją.

  Widok z przodu dwóch modułowych szaf bateryjnych

 2. Podłącz dostarczone kable DC (0W49426) między modułowymi szafami bateryjnymi zgodnie z ilustracją.

  Widok z góry modułowych szaf bateryjnych

 3. Dla oddalonego zasilacza UPS:
  1. Podłącz kabel PE i kable DC (niedołączone do zestawu) w modułowej szafie bateryjnej 1.
  2. Wyprowadź kable PE i DC przez skrzynkę przepustów kablowych do sekcji kabli zasilania zasilacza UPS.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable PE i DC w zasilaczu UPS.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 dla oddalonego zasilacza UPS

 4. Dla sąsiadującego zasilacza UPS z wewnętrznymi bateriami:
  1. Podłącz dostarczony kabel PE (0W49449) i kable DC (0W49426) do zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć i pokierować kabel PE i kable DC w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kable PE i DC w modułowej szafie bateryjnej 1.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 dla sąsiedniego zasilacza UPS

 5. Dla sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych:
  1. Podłącz kabel PE (0W13065) i kable DC (0W13071) z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 w modułowej szafie bateryjnej 1.
  2. Poprowadź kable PE i DC przez prawą stronę i do sekcji kabli zasilania zasilacza UPS.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable PE i DC w zasilaczu UPS.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 dla sąsiedniego zasilacza UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?