990-5910F-031

Aktivera HTTP/HTTPS-protokoll

  1. Åtkomst till nätverkshanteringsgränssnittet med dess IP-adress (eller dess DNS-namn, om ett DNS-namn är konfigurerat).
  2. Ange användarnamnet och lösenordet. Standardanvändarnamn och -lösenord är apc. Du kommer att uppmanas att ändra detta lösenord vid första inloggningen.
  3. För att aktivera eller inaktivera HTTP- eller HTTPS-protokollet, gå till Configuration (Konfiguration) > Network (Nätverk) > Web (Webben) > Access (Åtkomst) , välj protokollet, ställ in parametrarna och klicka på Apply (Tillämpa).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?