990-91263A-023

Kople til signalkabler

 1. Tilordne en ID til hvert modulære batterikabinett med bryteren under batteribryteren. Angi ID-ene i henhold til bildene i installasjonsoversikten i Installasjonsprosedyre for tilstøtende installasjon.

  Modulært batterikabinett sett forfra

 2. Kople til de medfølgende signalkablene mellom alle de modulære batterikabinettene:
  1. Kople til den medfølgende signalkabelen, 0W12680, fra J8007 til J8008 på kort 640-7552 mellom de modulære batterikabinettene.
  2. Kople til den medfølgende signalkabelen, 0W76629, fra J8011 til J8014 på kort 640-7552 mellom de modulære batterikabinettene.
  3. Monter en termineringsplugg (T) i den ubrukte J8008-koplingen i det siste modulære batterikabinettet.
  Modulært batterikabinett 3 Modulært batterikabinett 2 Modulært batterikabinett 1

  To modulære batterikabinetter sett fra forfra

 3. For installasjon med tilstøtende UPS med interne batterier:
  1. Kople den medfølgende signalkabelen, 0W12680, til J8007 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom den høyre siden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
  2. Kople den medfølgende signalkabelen, 0W76629, til J8011 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom den høyre siden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
 4. For installasjon med tilstøtende UPS for eksterne batterier:
  1. Kople signalkabel 0W13069 fra valgfritt sett GVSOPT030 til J8007 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom den høyre siden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
  2. Kople signalkabel 0W13070 fra valgfritt sett GVSOPT030 til J8011 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom den høyre siden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett 1 for tilstøtende UPS sett forfra

 5. For fjernoppstilt installasjon:
  1. Kople signalkabler til J8007 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom baksiden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
   MERK: Den medfølgende signalkabelen, 0W12680, er ikke lang nok for fjernoppstilt installasjon av UPS. Du kan bestille en 5 meters signalkabel (0J-0W4527) eller 50 meters signalkabel (0J-0W3758) fra Schneider Electric. Ta kontakt med Schneider Electric for andre signalkabellengder. Denne signalkabelen er klassifisert som Class 2/SELV.
  2. Kople signalkabler til J8011 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom baksiden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
   MERK: Den medfølgende signalkabelen, 0W76629, er ikke lang nok for en fjernoppstilt installasjon av UPS. Gjenbruk koplingene fra den medfølgende signalkabelen, 0W76629, for å lage nye signalkabler i riktig lengde. Denne signalkabelen er klassifisert som non-Class 2/non-SELV.

   Signalkabel for UPS med interne batterier

   Signalkabel for UPS med eksterne batterier

  Modulært batterikabinett 1 for fjernoppstilt UPS sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?