990-91111K-023

Klargjøre for installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. Fjern den nedre frontplaten.
 3. Fjern det gjennomsiktige dekselet.
 4. Fjern toppdekselet:
  1. Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
  2. Skyv toppdekslet mot baksiden for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
 5. For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på venstre side av UPSen: Fjern venstre sidepanel. Sidepanelet installeres på nytt på enkelte tilstøtende tilleggskabinetter. Følg håndboken for tilstøtende tilleggsprodukter.
 6. For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på venstre side av UPSen: Fjern sideplaten nederst til venstre for intern strømkabling mellom UPSen og det tilstøtende tilleggskabinettet.

  UPS sett forfra

 7. For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på høyre side av UPSen: Fjern høyre sidepanel. Sidepanelet installeres på nytt på enkelte tilstøtende tilleggskabinetter. Følg håndboken for tilstøtende tilleggsprodukter.
 8. For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på høyre side av UPSen: Fjern sideplaten nederst til høyre for intern strømkabling mellom UPSen og det tilstøtende tilleggskabinettet.

  UPS sett forfra

 9. Gjør ett av følgende:
  • For nedre kabelinnføring: Fjern pakningsplaten i bunnen av UPSen.

   UPS sett forfra

  • For bakre kabelinnføring: Fjern pakningsplaten i den bakre delen av UPSen.

   UPS sett forfra

 10. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
 11. Installer pakningsplaten i den nedre eller bakre delen av UPSen.
 12. Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen.

  UPS sett bakfra

 13. Gjør ett av følgende:
  • Kun for installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • Kun for installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.

  UPS uten installasjonsrør sett bakfra

  UPS med installasjonsrør sett bakfra

 14. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre, bakre børste-/pakningsplaten og inn i venstre side av UPSen.
 15. Før de eksterne kablene som koples til kontrollerboksen, gjennom den høyre, bakre børste-/pakningsplaten og gjennom kabelrøret til forsiden av UPSen.
 16. Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den høyre, bakre børste-/pakningsplaten og inn i høyre side av UPSen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?