990-91111G-011

Ulkoisten yhteyskaapelien kytkeminen

 1. Kytke ulkoiset yhteyskaapelit UPSin hallintapaneelin portteihin.

  Hallintapaneeli edestä

  1. Yleinen I/O-portti sisäänrakennetulle verkonhallintakortille.

  2. Modbus-portti sisäänrakennetulle verkonhallintakortille.

  3. Verkkoportti sisäänrakennetulle verkonhallintakortille. Käytä suojattua verkkokaapelia.

  HUOMAUTUS: Tarkista, että kytket oikeaan porttiin, jotta vältät verkkoliikenteen ristiriidat.

Modbus-kaapelien kytkeminen

 1. Kytke Modbus-kaapelit UPSiin/UPSeihin. Käytä joko kaksi- tai nelijohtimista yhteyttä.
  • Modbus-liitäntöihin on käytettävä suojattuja kierrettyjä parikaapeleita. Suojausliitännän maahan on oltava mahdollisimman lyhyt (mieluiten alle 1 cm). Suoja on kytkettävä jokaisen laitteen Ch Gnd -nastaan.

  • Johdotus on tehtävä paikallisten johdotuskoodien mukaisesti.

  • Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.

  • Modbus-portti on eristetty galvaanisesti ja Com -nasta on sen maassa oleva kiintopiste.

  Esimerkki: Kaksijohdinliitäntä kahdella UPS:llä.

  Esimerkki: Nelijohdinliitäntä kahdella UPS:llä.

 2. Asenna 150 ohmin päätevastukset kunkin väylän molempiin päihin, jos väylät ovat hyvin pitkiä ja toimivat suurilla datanopeuksilla. Alle 610 metrin (2 000 jalkaa) 9 600 baudin tai alle 305 metrin (1 000 jalkaa) 19 200 baudin väylien ei pitäisi vaatia päätevastuksia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?