990-91261D-031

Anslut modbus-kablarna

 1. Anslut modbus-kablarna till UPS:en. Använd en anslutning med antingen 2-ledare eller 4-ledare.
  • Skärmade partvinnade kablar måste användas för modbus-anslutningar. Den skärmade anslutningen till jord måste vara så kort som möjligt (helst under 1 cm). Kabelskärmningen måste anslutas till Ch Gnd-stiftet på varje enhet.

  • Kablarna ska anslutas i enlighet med lokala regelverk.

  • Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.

  • Modbus-porten är galvaniskt isolerad med Com-stiftet som jordreferens.

  Exempel: 2-ledaranslutning med två UPS-enheter

  Exempel: 4-ledaranslutning med två UPS-enheter

 2. Installera avslutningsmotstånd på 150 Ohm i varje ände av varje buss om bussarna är mycket långa och drivs med höga datahastigheter. Bussar under 610 meter (2 000 fot) vid 9 600 baud eller under 305 meter (1 000 fot) vid 19 200 baud ska inte kräva avslutningsmotstånd.
QR code for this page

Var det här till hjälp?