990-91111K-004

De sidste installationstrin

 1. Geninstaller topdækslet:
  1. Vip topdækslet, og skub det på plads på UPS'en bagfra. Tapperne på bagsiden af topdækslet skal passe ind i sprækkerne på bagsiden af UPS'en.
  2. Skub topdækslet nedad på forsiden.

   UPS'en set bagfra

  3. Skru skruerne i igen.

   UPS'en set forfra

 2. Sørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast.
  FORSIGTIG
  Fare for skade på udstyret
  Sørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast. Hvis kabelskoene bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten løsne sig.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 3. Geninstaller det gennemsigtige dæksel.

  UPS'en set forfra

 4. Geninstaller den nederste frontplade.

  UPS'en set forfra

 5. Kun ved seismisk forankring:
  1. Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på UPS'en med de medfølgende M8-bolte.
  2. Fastgør det seismiske forankringsbeslag på UPS'en i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø18 mm.

  UPS'en set forfra

 6. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte UPS'en i vater. Dette trin er ikke nødvendigt ved seismisk forankring af UPS'en.

  UPS'en set forfra

  FORSIGTIG
  Fare for at vælte udstyret
  Flyt ikke enheden, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 7. Kun for UL 924 og CSA C22.2 NO. 141-15 løsninger: Udfyld mærkaten på den nederste frontplade med UPS'ens udgangsklassifikation i kW.
 8. Installer frontpanelet på UPS'en igen:
  1. Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i UPS'en.
  2. Fastgør frontpanelets strop til UPS-enheden.
  3. Luk frontpanelet, og lås det fast.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?