990-5910F-031

Lysdiodsindikatorer på det modulära batteriskåpet

Ta bort framdörren/frontpanelen från det modulära batteriskåpet för att se batteristrängarnas lysdiodsindikatorer.
  • Grön lysdiod betyder att batteristrängen är OK.

  • Släckt lysdiod betyder att det modulära batteriskåpet är avstängt eller att inga batterimoduler är installerade för batteristrängen.

  • Röd lysdiod betyder att batteristrängen är ofullständig (minst en av de fyra nödvändiga batterimodulerna är inte ansluten).

  • Blinkande röd lysdiod betyder att det finns ett larm för batteristrängen.

Se Visa status för modulärt batteri och Visa loggar för mer information om larm. Se Byta ut eller installera en modulär batteristräng för information om hur du byter ut en batteristräng.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?