990-91111K-023

Kople til strømkablene med NEMA 2-hullsplater

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I systemer med enkel forsyningskilde, hvor strømkabler er splittet på grunn av kabelstørrelsesbegrensning, bruker du bypassamleskinnene for det andre inngangskabelsettet. Det er ikke nok plass til å plassere to inngangskabelsett på inngangssamleskinnene på grunn av krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
LES DETTE
fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
 • Alle bypasskabler må ha samme lengde for alle UPSer.
 • Alle utgangskabler må ha samme lengde for alle UPSer.
 • Alle inngangskabler må ha samme lengde for alle UPSer (kun nødvendig i systemer med enkel forsyningskilde).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 1. Kun for 480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling):
  1. Fjern RFI-beslaget. Ta vare på de to skruene.
  2. Fjern skruen på venstre side og ta vare på den.
  3. Monter RFI-beslaget på venstre side med de tre skruene.

  UPS sett forfra

 2. Gjør ett av følgende:
  • Kun for system med enkel forsyningskilde: Fjern den angitte L3 krysskoplingssamleskinnen på venstre side i UPSen. Oppbevar L3-krysskoplingssamleskinnen for senere installasjon.
  • Kun for system med to forsyningskilder: Fjern de tre krysskoplingssamleskinnene på venstre side i UPSen.

  UPS sett forfra

 3. Installer NEMA 2-hullsplatene og kople til strømkablene i beskrevet rekkefølge (som vist):

  *Leveres i sett.

  UPS sett forfra – system med enkel forsyningskilde

  UPS sett forfra – system med to forsyningskilder

  1. Kople til utstyrsjordingsleder/PE-kabler.
  2. Kople til N-kablene. Kople til batterimidtpunktet (hvis det finnes i batteriløsningen).
  3. Kople til kablene for DC+ (positiv).
  4. Kople til utgangskablene.
  5. Kople til kablene for DC- (negativ).
  6. Kun for system med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
  7. Kople til inngangskablene.
  MERK: Forsikre deg om at inngangskablene er koplet til de riktige inngangssamleskinnene øverst til venstre i UPSen.
 4. Kun for system med enkel forsyningskilde: Monter L3 krysskoplingssamleskinnen i sin opprinnelige posisjon med to M8-muttere.

  UPS sett fra høyre forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?