990-91263A-031

Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande UPS med interna batterier

  1. Docka ihop modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten.
  2. Installera de tre sammankopplingsfästena mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten.
  3. Installera de tre sammankopplingsskruvarna mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten.
  4. Tryck ner täcklisterna mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten.

    Modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?