990-91261D-011

Asennuksen valmistelu

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevy on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 1. Poista etupaneeli.
 2. UPSissa, jossa ei ole esiasennettua tehomoduulia: Tehomoduulin asentaminen:
  1. Irrota ruuvit tyhjän tehomoduulihyllyn molemmilta puolilta.
  2. Työnnä tehomoduuli hyllylle.
  3. Kiinnitä ruuvit hyllyn molemmille puolille.
  HUOMIO
  Raskas kuorma
  Virtamoduulit ovat raskaita, ja niiden nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä.
  • 20 kW:n virtamoduuli painaa 25 kg (55 paunaa).
  • 50 kW:n virtamoduuli painaa 38 kg (84 paunaa).
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
 3. Poista yläkansi:
  1. Poista ruuvit ja kallista yläkannen etuosaa ylöspäin.
  2. Poista yläkansi työntämällä sitä taaksepäin. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
 4. Irrota akkusuojus. Irrota akkuliitännät akkumoduulien etuosasta.
 5. Asennettaessa huolto-ohituskoteloon: Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli. Sivupaneeli asennetaan uudelleen huolto-ohituskoteloon.
 6. Asennettaessa viereiseen modulaariseen akkukoteloon: Irrota vasemmanpuoleinen paneeli.
 7. Poista takaosan läpivientilevyt ja harjalevyt UPSista. Ne ovat signaalikaapelin kytkemistä varten.

  UPS takaa

 8. Tee jokin seuraavista:
  • Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
  • Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.
 9. Vie non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit vasemmanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSiin.
 10. Vie Class 2/SELV -signaalikaapelit keskimmäisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSiin.
 11. Vie hallintakaappiin yhdistettävät ulkoiset yhteyskaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn läpi ja kaapelikanavan kautta UPSin etuosaan.

  UPS takaa ilman läpivientejä

  UPS takaa läpivienneillä

 12. Irrota läpivientikotelo UPSin takaa.
 13. Irrota läpivientikotelosta takalevy ja ylä- tai alaläpivientilevy.
 14. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille ylä- tai alaläpivientilevyyn. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
 15. Asenna ylä- tai alaläpivientilevy takaisin läpivientikoteloon.
 16. Kiinnitä läpivientikotelo UPSiin. Huomaa, että läpivientikotelo kiinnitetään käänteisessä asennossa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?