990-91111K-004

Krav til batteriløsninger fra tredjeparter

Det anbefales at anvende batteriafbryderbokse fra Schneider Electric til batteritilslutningen. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.

Krav til batteriafbrydere fra tredjeparter

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Alle valgte batteriafbrydere skal være udstyret med øjeblikkelig udløserfunktionalitet med en underspændingsudløserspole eller en shuntudløserspole.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Der er flere faktorer at overveje, når du vælger en batteriafbryder, end kravene nedenfor. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.

Designkrav til batteriafbryder

Batteriafbryders klassificerede DC spænding > normal batterispænding Den normale spænding for batterikonfigurationen er defineret som den højeste nominelle batterispænding. Det kan svare til flydespænding, som kan defineres som antal batteriblokke x antal celler x cellens flydespænding.
Batteriafbryders klassificerede DC strøm > klassificeret afladningsbatteristrøm Denne strøm styres af UPS'en og skal omfatte den maksimale afladningsstrøm. Det vil typisk være strømmen ved afslutning af afladningen (den minimale DC spænding ved drift eller i overbelastningstilstand eller en kombination).
DC landinger Der kræves to DC landinger til DC kabler.
Meldekontakter til overvågning En meldekontakt skal installeres i hver batteriafbryder og sluttes til UPS'en. UPS'en kan overvåge op til to batteriafbrydere.
Afbrydningsevne ved kortslutning Afbrydningsevnen ved kortslutning skal være højere end DC strømmen ved kortslutning for den (største) batterikonfiguration.
Minimum udløserstrøm Den mindste kortslutningsstrøm til udløsning af batteriafbryderen skal svare til den (mindste) batterikonfiguration, så afbryderudløseren aktiveres i tilfælde af kortslutning, indtil slutningen af afbryderens produktlevetid.

Vejledning om batterikabler

BEMÆRK: Anvend kun tredjepartsbatterier med høj ydeevne til UPS-systemer.
BEMÆRK: Når batteribanken ikke er placeret samme sted som UPS'en, er det vigtigt at organisere kablerne for at reducere spændingsfald og induktans. Afstanden mellem batteribanken og UPS'en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
BEMÆRK: Det anbefales på det kraftigste at følge nedenstående vejledning og at bruge jordede metalkabelbakker og -holdere for at undgå elektromagnetisk stråling.
Kabellængde
< 30 m Anbefales ikke Accepteres Anbefales Anbefales
31–75 m Anbefales ikke Anbefales ikke Accepteres Anbefales
76–150 m Anbefales ikke Anbefales ikke Accepteres Anbefales
151–200 m Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?