990-5910F-031

Stäng ner UPS-systemet till underhållsbypassdrift

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser.
 1. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Stäng UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Stänga en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
 2. Generell avstängning av ett UPS-system med extern underhållsbypassbrytare MBB:
  OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
  1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
  2. Slå till underhållsbypassbrytaren MBB.
  3. Slå från systemisoleringsbrytaren SIB (om sådan finns).
  4. Slå från enhetens utgångsbrytare UOB.
  5. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av eller tryck på knappen Växelriktare av (håll ned i fem sekunder) på styrpanelen.
  6. Slå från den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB (om sådan finns).
  7. Slå från batteribrytarna.
  8. Slå från enhetens ingångsbrytare UIB.
  9. Upprepa steg d till h för andra UPS:er i ett parallellsystem.
 3. Generell avstängningsprocedur för ett UPS-system som använder den interna underhållsbrytaren IMB (ingen MBB finns):
  OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
  1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
  2. Slå till den interna underhållsbrytaren (IMB)
  3. Slå från batteribrytarna.
  4. Upprepa steg c för andra UPS:er i ett förenklat 1 + 1 parallellsystem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?