990-91260C-025

Dane techniczne

Dane techniczne wejścia

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)*

Zakres napięcia wejściowego (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maksymalny prąd wejściowy (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Limit prądu wejściowego (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Zakres napięcia obejścia (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Znamionowy prąd neutralny (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 160 A, zwarciowy 2.68 kA2s

Dane techniczne wyjścia

UWAGA: Liczba połączeń wyjściowych musi zgadzać się z liczbą kabli wejścia w systemie o pojedynczym zasilaniu lub kabli obejścia w systemie o podwójnym zasilaniu.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480
Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

Regulacja napięcia

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
Dla 200/208/220/480 V: 125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
Dla 380/400/415 V: 110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<2% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

ND

VFI-SS-11

ND

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

8

8

12

16

16

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

2

2

3

4

4

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na celę)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

22

22

33

43

43

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

27

27

41

54

54

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 25 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

 • Kable do 90°C

 • Temperatura otoczenia 30°C

 • Użycie kabli miedzianych

 • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Fazowy wejściowy (mm2)

6

6

10

Wejściowy PE (mm2)

6

6

10

Obejścia/Fazowy wyjściowy (mm2)

6

6

10

Obejścia PE/Wyjściowy PE (mm2)

6

6

10

Neutralny (mm2)

6

10

16

Zalecane przekroje kabli dla 200/208/220/480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 4 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

 • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

 • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

 • Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS 10 kW 20 kW
Napięcie (V)

200/208/220

480
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil)

8

8

Wejście EGC (AWG/kcmil)

8

10

Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil)

8

10

Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil)

8

10

Neutralny (AWG/kcmil)

6

6

UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci

208 V UPS

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
 • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
 • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 63 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS

10 kW
 

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (X In)

1,5

400 V UPS

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli oczekuje się, że przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (stałe)

190 (stałe)

400 (stałe)

300 (stałe)

500 (stałe)

400 (stałe)

480 V UPS

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
 • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
 • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 63 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS

20 kW
 

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (X In)

1,5

Zalecane rozmiary śrub i obejm

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Wąskie obejmy kablowe z jednym otworem dla przewodu uziemiającego wyposażenie / kabli ochronnych

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kablowej Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Szary P29

Wąska izolowana tuleja do przewodów fazowych i kabli N

Rozmiar śruby Typ izolowanej tulei Narzędzie zaciskające
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura

0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna

0 – 95% bez kondensacji

10 – 80% bez kondensacji

Wysokość

Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m (0-10000 stóp).
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp):
Do 1000 m (3300 stóp): 1,000
Do 1500 m (5000 stóp): 0.975
Do 2000 m (6600 stóp): 0.950
Do 2500 m (8300 stóp): 0.925
Do 3000 m (10000 stóp): 0,900

 
Słyszalny hałas w odległości 1 m od jednostki

400 V 10-20 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

480 V 20 kW i 208 V 10 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony

IP20

Kolor

RAL 9003, poziom połysku 85%

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)

Zasilacz UPS z jednym szeregiem baterii

245 (540)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg (70,5 funta). Jeden szereg baterii składa się z czterech modułów bateryjnych.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cal).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?