990-91261D-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 208 V

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 208 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดที่มากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 208 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

อัตราการลัดวงจรสูงสุด*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 208 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

การควบคุมแรงดันไฟฟ้า

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดอสมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้

150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 ms
± 1% หลังจาก 50 ms

เอาท์พุทเพาเวอร์แฟคเตอร์

1

Nominal output current (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU)

<2% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น

โหลด Crest Factor

2.5

โหลด Power Factor

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 208 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%

80%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)

8

12

16

20

กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW)

2

3

4

5

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)

22

33

44

55

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)

27

41

54

68

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 208 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 1/0 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ G

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • 90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC EGC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส

ทองแดง

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
เฟสอินพุต (AWG/kcmil)

8

4

3

2

EGC อินพุต (AWG/kcmil)

8

8

8

6

เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil)

8

6

4

3

EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil)

8

8

8

8

นิวทรัล (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-(AWG/kcmil) *

10

8

6

4

DC EGC (AWG/kcmil)

10

10

8

8

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลอ้างอิงเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB, MBB, SSIB และเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 100% สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 208V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก 885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
  • เชื่อมต่อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
  • เชื่อมต่อวงจรที่ให้มาที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรย่อย 125 A สูงสุด โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมายไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

ประเภทเบรกเกอร์

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0.5

li (x In)

1.5

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?