990-91261D-023

Spesifikasjoner for 400 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spenning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspennings-intervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal inngangsstrøm (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Inngangstrømsbegrensning (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Inngangseffektfaktor

0,99 for en last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spenning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsområde (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Nominell nøytral strøm (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Maksimal kortslutningsgrad

*

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 200 A, smelteintegral 5,25 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spenning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Spenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor

1

Nominell utgangstrøm (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<1 % for lineær last
≤20 kW: <3 % for ikke-lineær last
>20 kW: <5 % for ikke-lineær last

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

571

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)

22

33

43

65

87

109

Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)

27

41

54

81

109

136

Rippelstrøm

< 5 % C20 (5 minutter driftstid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgfri)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 50 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på PE-samleskinne.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonshåndboken som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC PE, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Inngangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Inngangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/utgangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass-PE/utgangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nøytral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC–* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 800 A. Plasser etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Brytertype

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-klassifisering

30 kW 40 kW 50 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Brytertype

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

QR code for this page

Var dette til hjelp?