990-91261E-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksymalny prąd wejściowy (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Limit prądu wejściowego (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Znamionowy prąd neutralny (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 200 A, wartość przedłukowa 5,25 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).

Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
≤20 kW: <3% dla obciążenia nieliniowego
>20 kW: <5% dla obciążenia nieliniowego

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

2

3

4

6

8

10

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

22

33

43

65

87

109

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

27

41

54

81

109

136

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
  • W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
  • Urządzenie przeciwprzepięciowe musi zawierać wskaźnik stanu informujący, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem. Wskaźnik stanu może być wizualny lub dźwiękowy. Może również mieć funkcję zdalnej sygnalizacji lub styku wyjściowego zgodnie z normą IEC 62040-1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych

Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:

Klasa Typ 2
Napięcie znamionowe (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Poziom ochrony napięcia (Up) < 2,5 kV
Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji
System uziemienia* TN-S, TT, IT, TN-C
Bieguny 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia
Normy IEC 61643-11 / UL 1449
Monitorowanie Tak

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 50 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fazy wejściowe (mm2)

6

6

10

16

25

35

Wejście PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fazy obejścia/wyjściowe (mm2)

6

6

10

16

25

25

Obejście PE / wyjście PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutralny (mm2)

6

10

16

25

35

50

* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 800 A. Umieść etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 62 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V IEC

IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Typ wyłącznika

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (stałe)

190 (stałe)

400 (stałe)

300 (stałe)

500 (stałe)

400 (stałe)

Moc zasilacza UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Typ wyłącznika

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (stałe)

500 (stałe)

640 (stałe)

500 (stałe)

800 (stałe)

640 (stałe)

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC

Przekrój kabla w mm2 Rozmiar śruby Typ obejmy kablowej
6 M6 x 20 mm

TLK6-6

10 M6 x 20 mm

TLK10-6

16 M6 x 20 mm

TLK16-6

25 M6 x 20 mm

TLK25-6

35 M6 x 20 mm

TLK35-6

50 M6 x 20 mm

TLK50-6

Prąd upływowy

4-przewodowa instalacja zasilacza UPS 380/400/415 V przy 100% obciążeniu

Moc zasilacza UPS Prąd upływowy
20-50 kW 62 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?