990-91111G-022

Specificaties voor 440 V-marinesystemen

OPMERKING: 440 V is alleen van toepassing voor de marine-UPS-modellen.

Ingangsspecificaties 440 V-marinesystemen

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen Driedraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbele netvoeding)
Ingangsspanningsbereik (V) 374-506
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maximale ingangsstroom (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
Begrenzing ingangsstroom (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
Vermogensfactor ingang 0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden

OPMERKING: Voor een UPS met N+1 vermogensmodule is de ingangsvermogensfactor 0,99 bij 100% belasting en is de totale harmonische vervorming (THDI) <6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch).

Specificaties voor bypass 440 V-marinesystemen

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Bypass-spanningsbereik (V) 396-484
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

Nominale nulstroom (A)*

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2s
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s

Uitgangsspecificaties 440 V-marinesystemen

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 440 V- marinesystemen

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
  • De vertraging van de automatische uitschakeling moet op alle batterijschakelaars worden ingesteld op nul.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* 80%
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting 20%
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominale batterijspanning (VDC) 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576 35-48 blokken: 420-576 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576
Nominale laadspanning (VDC) 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654 35-48 blokken: 477-654 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654
Maximale snellaadspanning (VDC) 720 voor 48 blokken
Temperatuurcompensatie (per cel) -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 32 blokken: 307 40 blokken: 384 35 blokken: 336 32 blokken: 307 40 blokken: 384
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten looptijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 440 V-marinesystemen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/PE.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC PE en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.
OPMERKING: 20-40 kW: DC-kabels zijn gedimensioneerd voor 32 batterijblokken. 50-100 kW: DC-kabels zijn gedimensioneerd voor 40 batterijblokken.

Koper

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Ingang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nulleider (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Ingang PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nulleider (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 440 V-marinesystemen

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 1250 A. Plaats het label 885-92556 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
  • Voor UPS met nominale waarde van 20-120 kW: Bij parallelle systemen met drie of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
  • Voor UPS met nominale waarde van 150 kW: Bij parallelle systemen met twee of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige automaten vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege faseneutrale niet-lineaire belasting, moet de beveiliging worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (vast) 400 (vast) 500 (vast) 500 (vast) 640 (vast) 500 (vast)
Nominale waarde van UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (vast) 640 (vast) 1250 (vast) 800 (vast) 1250 (vast) 1250 (vast) ≤6 x In 1250 (vast)
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
QR code for this page

Was dit nuttig?