990-5910F-011

Järjestelmän tilat

Järjestelmän tila ilmaisee koko UPS-järjestelmän (ympäröivän kytkinlaitteen mukaan lukien) lähtötilan ja sen, mikä lähde varaa kuorman.

eConversion-tila

eConversion tarjoaa parhaimman suojauksen ja korkeimman hyötysuhteen yhdistelmän, minkä ansiosta UPS kuluttaa sähköä kolme kertaa vähemmän kaksoismuunnokseen verrattuna. eConversion on nykyään yleisesti suositeltu käyttötila, ja se on oletusarvoisesti käytössä UPSissa. Se voidaan kuitenkin poistaa käytöstä näyttövalikon kautta. Kun eConversion on käytössä, se voidaan asettaa aina aktiiviseksi tai näyttövalikon kautta määritettävän aikataulun mukaiseksi.

eConversion-käytössä UPS-järjestelmä syöttää kuorman aktiivisen osan staattisen ohituksen kautta niin kauan kuin verkkovirtasyöttö on sallittujen arvojen sisällä. Rinnakkaisen vaihtomuuntimen käytön vuoksi UPS-järjestelmän tulotehokerroin pysyy kuorman tehokertoimesta riippumatta lähellä yhtä, sillä UPS-järjestelmän tulovirran kuorman loisteho vähenee huomattavasti. Jos verkkovirtasyöttö keskeytyy, vaihtosuuntaaja ylläpitää lähtöjännitettä, mikä takaa keskeytymättömän siirtymän eConversionista kaksoismuunnokseen. Akut ladataan, kun UPS-järjestelmä on ECOnversion-tilassa ja yliaaltojen kompensointi on käytössä.

eConversion-tilaa voidaan käyttää Galaxy VS -UPS-järjestelmässä seuraavin ehdoin:

  • Rinnakkaisjärjestelmän kuorma on vähintään 5 %.

  • Jännitteen vaihtelu on ≤10 % nimellisjännitteeseen nähden (säädettävä asetus 3–10 %).

  • THDU on ≤5 %.

Jos nämä ehdot eivät täyty, UPS-järjestelmä siirtyy käyttämään kaksoismuunnosta ja palaa eConversion-tilaan, kun ehdot täyttyvät uudelleen.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan eConversion-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.
HUOMAUTUS: Kun generaattori on käytössä ja taajuuden vaihtelua on havaittavissa (tyypillisesti pienentämisen vuoksi), on suositeltavaa määrittää syöttöliitin poistamaan korkean hyötysuhteen tilat käytöstä, kun generaattori on päällä.
HUOMAUTUS: Jos ulkoista synkronointia tarvitaan, eConversion on suositeltavaa käytöstä.

Vaihtosuuntaajakäyttö
järjestelmän tilat

Kun järjestelmän toimintatila on vaihtosuuntaajakäyttö, vaihtosuuntaajat varaavat kuorman. Vaihtosuuntaajakäytössä UPSin tila voi olla joko kaksoismuunnos (normaali käyttö) tai akkukäyttö.

Pyydetty staattinen ohituskäyttö
järjestelmän tilat

Kun UPS-järjestelmä on pyydetyssä staattisessa ohituskäytössä, kuorma syötetään ohituslähteestä. Jos siinä havaitaan vika, UPS-järjestelmä siirtyy joko vaihtosuuntaajakäyttöön tai pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.

Pakotettu staattinen ohituskäyttö
järjestelmän tilat

UPS-järjestelmä on pakotetussa staattisessa ohituskäytössä joko siksi, että UPS-järjestelmä on antanut komennon, tai koska käyttäjä on sammuttanut vaihtosuuntaajan UPSien OFF-painikkeesta. Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana kuormaa syötetään suoraan ohituslähteestä käsittelemättömällä virralla.

HUOMAUTUS: Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana UPS-järjestelmän akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Huolto-ohituskäyttö
järjestelmän tilat

Huolto-ohituskäytön aikana kuormaa syötetään suoraan ohituslähteestä käsittelemättömällä virralla huolto-ohituskatkaisijan kautta.

HUOMAUTUS: Huolto-ohituskäytön aikana akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

ECO-tila
järjestelmän tilat

ECO-tilassa UPS-järjestelmä käyttää pyydettyä staattista ohitusta kuorman tuottamiseen, kunhan virran laatu on sallittujen arvojen sisällä. Jos UPS-järjestelmässä havaitaan vika (esimerkiksi ohitus- tai lähtöjännite ylittää sallitut arvot), UPS siirtyy välittömästi joko normaalikäyttöön tai pakotettuun staattiseen ohitukseen. Siirto-olosuhteista riippuen kuorman syöttö voi keskeytyä minimaalisesti (enintään 10 ms:n ajaksi). Akut ladataan, kun UPS-järjestelmä on ECO-tilassa. ECO-tilan pääasiallinen etu on sähkövirran säästäminen verrattuna kaksoismuunnoksen käyttöön.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan ECO-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.

Sammutettu-tila
järjestelmän tila

UPS-järjestelmä ei varaa kuormaa. Akut ladataan ja näyttö on päällä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?