DOCA0236TR-00

Başlamadan önce

Bu ürünü, etkili bir çalışma noktası koruması olmayan makinelerde kullanmayın. Bir makinede etkili çalışma noktası koruması olmaması, o makinenin operatörünün ciddi biçimde yaralanmasına neden olabilir.

UYARI
KORUMASIZ EKİPMAN
  • Bu yazılımı ve ilgili otomasyon ekipmanlarını, çalışma noktası koruması olmayan bir paketleme ekipmanında kullanmayın.
  • Çalışma sırasında makinenin içine uzuvlarınızı sokmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

Bu otomasyon ekipmanı ve ilgili yazılım, çeşitli endüstriyel prosesleri kontrol etmek için kullanılır. Her uygulamaya uygun otomasyon ekipmanı türü ya da modeli, gereken kontrol işlevi, gerekli koruma düzeyi, üretim yöntemleri, olağandışı koşullar, resmi düzenlemeler vb. gibi etkenlere göre farklılık gösterebilir. Bazı uygulamalarda yedeklilik zaruri olduğundan birden fazla işlemci gerekebilir.

Yalnızca kullanıcı, makinenin ayarlanması, çalıştırılması ve bakımı sırasında mevcut olan tüm koşulların ve etkenlerin farkında olabilir; dolayısıyla otomasyon ekipmanlarını ve düzgün biçimde kullanılabilecek ilgili güvenlik sistemleri ve kilitlemeleri belirleyebilir. Kullanıcı, belirli bir uygulama için bir otomasyon ve kontrol ekipmanları ve ilgili yazılımları seçerken yürürlükteki yerel ve ulusal standartlara ve düzenlemelere başvurmalıdır. Accident Prevention Manual’da (Amerika Birleşik Devletleri’nde ulusal olarak kabul edilen) da çok yararlı bilgiler yer almaktadır.

Paketleme makineleri gibi bazı uygulamalarda, çalışma noktası koruması gibi ek operatör korumaları sağlanmalıdır. Bunlar, operatörün elleri ya da diğer vücut parçaları, sıkışma noktası alanına girebileceğinde ve ciddi yaralanmalar oluşabileceğinde gereklidir. Yazılım ürünleri, operatörleri yaralanmalara karşı koruyamaz. Bu nedenle yazılım çalışma noktası korumasının yerini alamaz ya da yerine kullanılamaz.

Ekipmanı hizmete almadan önce çalışma noktasıyla bağlantılı uygun güvenlik sistemleri ve ara kilitlerinin takılı ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Çalışma noktası korumasıyla ilgili tüm ara kilitlemeler ve güvenlik sistemleri, ilgili otomasyon ekipmanı ve yazılım programı ile koordine edilmelidir.

NOT: Çalışma noktası koruması için güvenlik sistemleri ve mekanik/elektrik ara kilitlemelerinin koordinasyonu, İşlev Bloğu Kütüphanesi, Sistem Kullanıcı Kılavuzu ya da bu belgede atıfta bulunulan diğer uygulamaların kapsamı dışındadır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?