DOCA0236TR-00

TeSys island Projesinin PLC’ye Yüklenmesi

TeSys island projesini PLC’ye yüklemek için aşağıda verilen adımları gerçekleştirin:

Adım

Eylem

1

Aşağıdaki adımların birini gerçekleştirerek PC ile PLC arasında bağlantı kurun:

 • IP adresini kullanarak PLC’ye bağlanın.

 • USB toprak kablosunu (BMXXCAUSBH018) PC ile PLC M580’in ön paneli arasına bağlayın.

2

Araç çubuğundaki Bağlan simgesine () tıklayın.

3

Araç çubuğundaki İndir simgesine () tıklayın.

Sonuç: Ekranda Transfer Project to PLC (Projeyi PLC’ye Aktar) penceresi görüntülenir.

4

Transfer’e (Aktar) tıklayın.

Sonuç: TeSys island projesi PLC’ye yüklenir.

5

DTM Browser (DTM Tarayıcı) penceresinde CPU’ya çift tıklayın.

Sonuç: Ekranda iletişim penceresi görüntülenir.

6

Channel Properties (Kanal Özellikleri) > IP Address Source (PC) (IP Adresi Kaynak (PC)) öğesini seçin ve OK’e (Tamam) tıklayın.

7

DTM Browser (DTM Tarayıcı) penceresinde CPU adına sağ tıklayın ve Connect’i (Bağlan) seçin.

8

DTM Browser (DTM Tarayıcı) penceresinde TeSys island aygıtına sağ tıklayın ve Connect’i (Bağlan) seçin.

9

İlgili gereksinime göre TeSys island’ı yapılandırmak için aşağıdaki adımlardan birini seçebilirsiniz:

 • TeSys island zaten yapılandırılmışsa ve kullanıcı yeni yapılandırma yüklemek istemiyorsa DTM Browser’da (DTM Tarayıcı) TeSys island aygıtına sağ tıklayın ve Load data from device’ı (Aygıttan veri yükle) seçin.

 • TeSys island henüz konfigüre edilmediyse ve kullanıcı yeni bir konfigürasyon yüklemek istiyorsa, gerektiği gibi aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • DTM Browser (DTM Tarayıcı) penceresinde TeSys island aygıtına çift tıklayın ve aygıtı konfigüre edin.

  • DTM Browser (DTM Tarayıcı) penceresinde TeSys island aygıtına sağ tıklayın ve konfigürasyon dosyalarını içeri aktarmak için Device menu (Aygıt menüsü) > Additional functions (Ek işlevler) > Import > (İçe Aktar) Import TeSys island Configurator Format’a (TeSys island Konfigürasyon Formatını İçe Aktar) tıklayın.

   Sonuç: Yeni yapılandırma, yazılıma aktarılır.

10

DTM Browser’da (DTM Tarayıcı) TeSys island aygıtına çift tıklayın ve Store data to device’ı (Verileri cihaza kaydet) seçin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?