DOCA0236TR-00

Bir Proje Oluşturulması

NOT: Yeni bir proje oluşturmadan önce projeye entegre edilmek için gereken PLC modeli ve PLC devre kartı türünü bilmelisiniz.

Bir proje oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Adım

Eylem

1

EcoStruxure Contol Expert Classic yazılımını açın.

2

File (Dosya) > New’e (Yeni) tıklayın.

Sonuç: Ekranda PLC’lerin listesi gösterilir.

3

Projede kullanılacak donanıma göre bir PLC Modicon M580 seçin.

 1. PLC penceresinde Modicon M580’e tıklayın.

  .
 2. Rack (Raf) penceresinde Modicon M580 local drop’u (Modicon M580 yerel açılır listesi) genişletin ve bir raf seçin

  .
 3. OK’e (Tamam) tıklayın.

  Sonuç:

  1. Bir işleme komut penceresi görüntülenir. Yapılandırma dosyalarının işlenmesini tamamlamak için biraz bekleyin.

  2. Ekranda dosyaların işlenmesi tamamlandığında Security enforcement (Güvenlik zorunluluğu) penceresi gösterilir.

4

Bir parolayı yönetmek için gerektiği gibi aşağıdaki adımlardan birini yapın:

 • Proje için yeni bir parola oluşturun ve OK’e (Tamam) tıklayın.

 • Parola gerekli değilse Cancel’a (İptal) tıklayın.

Sonuç: Projenin yapısı oluşturulur ve Project Browser (Proje Tarayıcısı) penceresinde görüntülenir.

5

Yapısal görünümde Configuration (Yapılandırma) klasörüne çift tıklayın.

Sonuç: Ekranda işlev bloğunun fiziksel konfigürasyonu gösterilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?