DOCA0236TR-00

Standartlardan Alınan Terimler

Bu kılavuzdaki ya da ürünlerin kendisinin içinde ya da üzerinde kullanılan teknik terimler, terminoloji, semboller ve ilgili açıklamalar, genellikle uluslararası standartların terimleri ve tanımlarından türetilmiştir.

İşlevsel güvenlik sistemleri, sürücüleri ve genel otomasyon alanında bunlar, sınırlı kalmamak kaydıyla güvenlik, güvenlik işlevi, güvenlik durumu, hata, hata sıfırlama, arıza, bozukluk, tehlike vb. gibi terimleri içerebilir.

Dahil olan standartlar:

Standart

Açıklama

IEC 61131-2:2007

Programlanabilir denetleyiciler, bölüm 2: Donanım kuralları ve testler.

ISO 13849-1:2015

Makinelerde güvenlik: Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları.

Tasarım için genel prensipler.

EN 61496-1:2013

Makinelerde güvenlik: Elektriğe duyarlı koruma donanımı.

Bölüm 1: Genel kurallar ve testler.

ISO 12100:2010

Makinelerde güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

EN 60204-1:2006

Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektriksel donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar

ISO 14119:2013

Makinelerde güvenlik - Koruyucular ile beraber olan ara kilitleme tertibatları-Tasarım ve seçim için prensipler

ISO 13850:2015

Makinelerde güvenlik - Acil durumlarda durdurma teçhizatı - Tasarım prensipleri

IEC 62061:2015

Makine güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

IEC 61508-1:2010

Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: Genel kurallar.

IEC 61508-2:2010

Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemler için kurallar.

IEC 61508-3:2010

Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: Yazılım kuralları.

IEC 61784-3:2016

Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 3: Fonksiyonel güvenlik haberleşme bağlantıları - Genel kurallar ve profil tanımları.

2006/42/EC

Makine Direktifi

2014/30/EU

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

2014/35/EU

Düşük Voltaj Direktifi

Ayrıca mevcut belgede kullanılan terimler, aşağıdakiler gibi diğer standartlardan türetildiklerinden kabaca kullanılıyor olabilir:

Standart

Açıklama

IEC 60034 serisi

Dönen elektrik makineleri

IEC 61800 serisi

Hızı ayarlanabilen elektriksel güç tahrik sistemleri

IEC 61158 serisi

Ölçüm ve kontrol için dijital veri iletişimleri - Endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanıma yönelik Haberleşme Bağlantısı

Son olarak çalışma alanı terimi, belirli tehlikelerin açıklamasıyla bağlantılı olarak kullanılabilir ve Makine Direktifi (2006/42/EC) ve ISO 12100:2010’da tehlike bölgesi ya da risk bölgesi için olduğu gibi tanımlanır.

NOT: Yukarıdaki standartlar, mevcut belgede yer alan ürünler için geçerli olabilir ya da olmayabilir. Burada açıklanan ürünlerle ilgili ayrı ayrı standartlar hakkında daha fazla bilgi almak için bu ürün referansları için özellikler tablolarına bakın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?