990-91141H-023

EPO

EPO-konfigurasjoner (640-4864 terminal J6600, 1–9)

EPO-inngangen støtter 24 VDC.

MERK: Standardinnstillingen for EPO-aktiveringen er å kople fra vekselretteren.

Kontakt Schneider Electric hvis du vil at EPO-aktiveringen skal overføre UPSen til tvungen statisk bypassdrift.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?