990-91386-011

Muita turvallisuuteen liittyviä varotoimenpiteitä asennuksen jälkeen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai sähkökaaren vaara
Älä asenna UPS-järjestelmää, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu. Jos asennustilassa tarvitaan lisärakennustöitä sen jälkeen, kun tuote on asennettu, sammuta tuote ja peitä tuote suojapussilla, jossa tuote toimitettiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?