990-91386-011

Tyhjän akkukaapin valmisteleminen kaapeleita varten – yläläpivientiaukko

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Irrota kymmenen ruuvia ja poista akkukatkaisijan levy. Säilytä ruuvit myöhempää käyttöä varten.
 2. Aseta akkukatkaisijan levy ylähyllylle ja kiristä ruuveilla.
 3. Irrota (a) virtakaapeleiden ja (b) signaalikaapeleiden läpivientilevyt.
 4. Poraa tai leikkaa läpivientilevyihin reiät virtakaapeleille ja signaalikaapeleille.
 5. Asenna läpivientilevyt takaisin paikoilleen.
  VAARA
  sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Tarkista, ettei lähistöllä ole teräviä kulmia, jotka saattavat vahingoittaa kaapeleita.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR code for this page

Auttoiko tämä?