990-91386-004

Installer batterierne i det tomme batteriskab

ADVARSEL
uventet håndtering af udstyr
Batteriskabet må ikke flyttes, når batterierne er installeret.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Placer batterierne på hylderne i det tomme batteriskab, og forbind batterierne.
    BEMÆRK: Tildæk ikke hullerne i hjørnerne af hylderne, der er beregnet til kabelføring mellem hylderne.

    Installation med adgang nedefra med batteriafbrydersæt

    Installation med adgang oppefra uden batteribrydersæt

  2. Notér batterikonfigurationen på mærkaten i det tomme batteriskab.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?