990-91386-032

น้ำหนักและขนาดของตู้แบตเตอรี่เปล่า

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
ตู้แบตเตอรี่เปล่า 390 1970 1500 854
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?