990-91386-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน อุณหภูมิ
การจัดเก็บ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?