990-91386-032

ข้อกำหนดของแบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่ VRLA
ความสามารถในการติดไฟขั้นต่ำ HB
ชั้นวางแบตเตอรี่ สำหรับการเข้าสายด้านบนโดยติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่หรือการเข้าสายด้านล่าง: ชั้นวาง 4 ชั้นขนาด 1280 x 765 มม
สำหรับการเข้าสายด้านบนโดยไม่ได้ติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่: 5 ชั้น ขนาด 1280 x 765 มม.
น้ำหนักสูงสุดต่อชั้น 650 กก.
น้ำหนักสูงสุดต่อตู้ 3250 กก.
ความสูงระหว่างชั้นวางแบตเตอรี่ 340 มม.
ความสูงของแบตเตอรี่สูงสุด รวมเทอร์มินอลแบตเตอรี่ 240 มม.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?