990-5947B-031

Anslut kraftkablarna i ett övre kabelingångssystem

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av UPS-systemet innan du ansluter batterikablarna till batteribrytaren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Spärra batteribrytaren i FRÅN-läge.

  Tomt batteriskåp sett framifrån

 2. Anslut PE-kabeln.
 3. Anslut DC-kablarna (DC+, DC-) från UPS-enheten.
 4. Installera skyddskåpan över terminalerna på batteribrytarens vänstra sida.
 5. Installera batterierna enligt beskrivningen i installationsmanualen som medföljer det tomma batteriskåpet.
 6. Anslut batterikablarna (Batt+, Batt-) från batterierna i det tomma batteriskåpet 1 till batteribrytaren.

  Tomt batteriskåp 1 sett framifrån

 7. Endast vid installation av två tomma batteriskåp: Anslut jordkabeln från det tomma batteriskåpet 1 till det tomma batteriskåpet 2.

  Tomt batteriskåp 1 och 2 sett framifrån

 8. Endast vid installation av två tomma batteriskåp: Anslut batterikablarna (Batt+, Batt-) från batterierna i det tomma batteriskåpet 2 till batteribrytaren.
 9. Installera skyddskåpan över terminalerna på batteribrytarens högra sida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?