990-91141H-022

Specificaties voor 440 V-marinesystemen

OPMERKING: 440 V is alleen van toepassing voor de marine-UPS-modellen.

Input Specifications 440 V Marine Systems

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen Input connections in single mains system: 3-wire (L1, L2, L3, PE) WYE or 4-wire (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Input connections in dual mains system: 3-wire (L1, L2, L3, PE) WYE
Ingangsspanningsbereik (V) 374-506
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maximale ingangsstroom (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Begrenzing ingangsstroom (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Vermogensfactor ingang 0.99 for load greater than 50%
0.95 for load greater than 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <5% at 100% load <3% at 100% load <5% at 100% load <3% at 100% load <5% at 100% load <3% at 100% load
Minimum short circuit rating Dependent on upstream protection. See section for ‘Recommended Upstream Protection 440 V Marine Systems’ for details.
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming

Built-in backfeed protection and fuses

Overdrachttijd

Programmable and adaptive 1-40 seconds

OPMERKING: For a UPS with N+1 power module, the input power factor is 0.99 at 100% load and the total harmonic distortion (THDI) is <6% at full linear load (symmetrical).

Specificaties voor bypass 440 V-marinesystemen

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Bypass-spanningsbereik (V) 396-484
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Nominale nulstroom (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Minimum short circuit rating Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 440 V-marinesystemen voor details.
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2s
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s

Uitgangsspecificaties 440 V-marinesystemen

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Minimum short circuit rating * Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 440 V-marinesystemen voor details.
Maximaal kortsluitvermogen * 65 kA RMS

Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer

Varieert met de tijd. Zie diagram en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar).
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2.5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Battery Specifications 440 V Marine Systems

GEVAAR
Hazard of electric shock, explosion, or arc flash
 • Protection of the energy storage device: An overcurrent protective device must be located in close proximity to the energy storage device.
 • Trip delay must be set to zero on all battery breakers.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Charging power in % of output power at 0-40% load* 80%
Charging power in % of output power at 100% load 20%
Maximum charging power (at 0-40% load) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximum charging power (at 100% load) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominale batterijspanning (VDC) 32-48 blocks: 384-576 40-48 blocks: 480-576 35-48 blocks: 420-576 32-48 blocks: 384-576 40-48 blocks: 480-576
Nominale laadspanning (VDC) 32-48 blocks: 436-654 40-48 blocks: 545-654 35-48 blocks: 477-654 32-48 blocks: 436-654 40-48 blocks: 545-654
Maximale snellaadspanning (VDC) 720 for 48 blocks
Temperatuurcompensatie (per cel) -3.3mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0mV/°C, for T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 32 blocks: 307 40 blocks: 384 35 blocks: 336 32 blocks: 307 40 blocks: 384
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minute runtime)
Batterijtest Manual/automatic (selectable)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Overspanningsbeveiliging (SPD)

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Deze UPS voldoet aan OVCII (overspanningscategorie, klasse II). Deze UPS mag alleen worden geïnstalleerd in een omgeving die voldoet aan OVCII.
 • Als de UPS in een omgeving met een nominale OVC-waarde hoger dan II is geïnstalleerd, moet er een overspanningsbeveiliging (SPD) worden geïnstalleerd stroomopwaarts van de UPS om de overspanningscategorie naar OVCII te verlagen.
 • De overspanningsbeveiliging (SPD) moet een statusindicator hebben die de gebruiker laat zien of de SPD operationeel is of niet meer volgens ontwerp functioneert. De statusindicator kan visueel en/of akoestisch zijn en/of kan signalering op afstand en/of uitgangscontacten hebben in overeenstemming met IEC 62040-1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Vereisten voor overspanningsbeveiliging

Selecteer een overspanningsbeveiliging die aan de volgende vereisten voldoet:

Klasse Type 2
Nominale spanning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spanningsbeveiligingsniveau (Up) < 2.5 kV
Kortsluitvermogen (Isccr)* Volgens verwacht kortsluitingsniveau van installatie
Aardingssysteem* TN-S, TT, IT, TN-C
Polen 3P/4P afhankelijk van aardingsconfiguratie
Standaarden IEC 61643-11 / UL 1449
Bewaking Ja

Aanbevolen kabeldoorsneden 440 V-marinesystemen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/PE.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

Kabeldoorsneden in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

 • 90°C-geleiders

 • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

 • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

 • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC PE en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.
OPMERKING: 20-40 kW: DC-kabels zijn gedimensioneerd voor 32 batterijblokken. 50-100 kW: DC-kabels zijn gedimensioneerd voor 40 batterijblokken.

Koper

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Ingang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nulleider (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Ingang PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nulleider (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 440 V-marinesystemen

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 1250 A. Plaats het label 885-92556 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
 • Voor UPS met nominale waarde van 20-120 kW: Bij parallelle systemen met drie of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
 • Voor UPS met nominale waarde van 150 kW: Bij parallelle systemen met twee of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige automaten vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege faseneutrale, niet-lineaire belasting, moet de beveiliging worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.
LET OP
Risico op onbedoeld bedrijf van het apparaat
Als stroomopwaarts een aardlekschakelaar (RCD-B) wordt gebruikt als aardlekbeveiliging, dan moet de RCD-B zo gedimensioneerd zijn dat deze niet automatisch uitschakelt bij de lekstroom van dit product, die tot 91 mA kan bedragen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Stroomopwaartse beveiliging voor IEC- en minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluiting op de aansluitklemmen van de UPS-ingang/-bypass

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De stroomopwaartse overstroombeveiliging (en de instellingen ervan) moet gedimensioneerd zijn voor een uitschakeltijd binnen 0,2 seconden voor een minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom, die wordt berekend of gemeten op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Naleving wordt gegarandeerd door de aanbevolen schakelaar (en de instellingen ervan) uit de onderstaande tabel.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 440 V IEC-marinesystemen

IkPh-PEis de minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom die vereist is op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS. De IkPh-PE in de tabel is gebaseerd op de aanbevolen beveiliging.

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
Type automaat NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (vast) 400 (vast) 500 (vast) 500 (vast) 640 (vast) 500 (vast)
Nominale waarde van UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
IkPh-PE (kA) 0.8 0.7 1.5 0.8 1.6 1.5 2 1.6
Type automaat NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (vast) 640 (vast) 1250 (vast) 800 (vast) 1250 (vast) 1250 (vast) ≤6 x In 1250 (vast)
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass
IkPh-PE (kA) 2.5 2 3 2.5
Type automaat NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  Batterij
Type automaat ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?