990-91141J-023

Spesifikasjoner for 400 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spenning (V) 380/400/415
Tilkoplinger Inngangstilkoplinger i system med en enkel forsyningskilde: 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Inngangstilkoplinger i system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE* *
Inngangsspenningsintervall (V) 380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Frekvensintervall (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Maksimal inngangsstrøm (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/91

116/110/106

154/146/141

185/183/176

231/220/212

281/278/274

Inngangstrømsbegrensning (A)

40/38/37

60/57/55

79/75/73

93/93/91

119/113/109

158/148/145

185/184/180

238/226/218

278/278/274

Inngangseffektfaktor 0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

MERK: For en UPS med N+1 strømmodul er inngangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last og den totale harmoniske forvrengningen (THDI) er <6 % ved full lineær last (symmetrisk).

Bypasspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spenning (V) 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypasspenningsintervall (V) 380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Frekvensintervall (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)
Nominell bypasstrøm (A)

32/30/29

47/45/43

62/59/57

78/74/71

94/88/85

125/119/114

156/148/143

187/178/172

234/223/215

Nominell nøytral strøm (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 271/250/241 263/250/241 263/250/241
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spenning (V) 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Utgangsspenningsregulering Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapasitet 150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Minimum kortslutningsgrad * Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad * 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % (friløpssystem)
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 1 % for lineær last
< 5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
 • Utløsingsforsinkelsen må settes til null på alle batteribryterne.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last 20 %*
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominell batterispenning (VDC) 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576 35–48 blokker: 420–576 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576
Nominell flytespenning (VDC) 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 545–654 35–48 blokker: 477–654 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 545–654
Maksimal boost-spenning (VDC) 720 for 48 blokker
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 32 blokker: 307 40 blokker: 384 35 blokker: 336 32 blokker: 307 40 blokker: 384
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) * 54 81 109 109 130 174 218 261 326
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters kjøretid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA
MERK: Støttet antall batteriblokker for en UPS på 60 kW med en N+1 strømmodul er 32–48 blokker.

Overspenningsvern (SPD)

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som samsvarer med OVCII.
 • Hvis UPSen er installert i et miljø med en OVC-klassifisering som er høyere enn II, må det installeres et overspenningsvern (SPD) oppstrøms fra UPSen for å redusere overspenningskategorien til OVCII.
 • Overspenningsvernet (SPD) må inkludere en statusindikator som viser hvis SPD-en er i drift eller ikke lenger fungerer som den skal. Statusindikatoren kan være visuell og/eller lydbasert og/eller kan ha eksterne signaler og/eller mulighet for utgangskontakter i samsvar med IEC 62040-1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Krav for overspenningsvern

Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:

Klasse Type 2
Klassifisert spenning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsgrad (Isccr)* Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon
Jordingssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Overvåking Ja

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/PE-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

 • 90 °C-ledere

 • En omgivelsestemperatur på 30°C

 • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

 • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: For utvidbar UPS (GVSUPS50K150HS) må du alltid dimensjonere oppstrømsbeskyttelsen etter en UPS-klassifisering på 150 kW.
MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC PE og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
MERK: 20–40 kW: DC kabler er dimensjonert i henhold til 32 batteriblokker. 50–100 kW: DC-kabler er dimensjonert i henhold til 40 batteriblokker.

Kopper

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Inngangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nøytral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Inngangs-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nøytral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
 • For UPS-klassifisering 20–120 kW: I parallellsystemer med tre eller flere UPS-er, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
 • For UPS-klassifisering 150 kW: I parallellsystemer med to eller flere UPS-er, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Kun 3-polede kretsbrytere er oppført i tabellen nedenfor. For land der lokale direktiver krever 4-polede brytere i alle posisjoner, må de oppførte referansene revideres for bestilling av brytere.
MERK: For 4-polede brytere i bypass, og hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
MERK: For utvidbar UPS (GVSUPS50K150HS) må du alltid tilpasse oppstrømsbeskyttelsen etter en UPS-klassifisering på 150 kW.
LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik at den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan være opptil 91 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Samsvar er sikret med den anbefalte bryteren (og innstillingene) fra tabellen nedenfor.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V IEC

IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Brytertype NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-klassifisering 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Brytertype NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)
UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Brytertype NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100–150 kW
  Batteri
Brytertype ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?