990-91141J-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Napięcie (V) 380/400/415
Połączenia Podłączenia wejścia w systemie z pojedynczym zasilaniem: 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Podłączenia wejścia w systemie o podwójnym zasilaniu: 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE* *
Zakres napięcia wejściowego (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Maksymalny prąd wejściowy (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/91

116/110/106

154/146/141

185/183/176

231/220/212

281/278/274

Limit prądu wejściowego (A)

40/38/37

60/57/55

79/75/73

93/93/91

119/113/109

158/148/145

185/184/180

238/226/218

278/278/274

Wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona od strony sieci 400 V”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

UWAGA: W przypadku zasilacza UPS z modułem zasilania N+1, wejściowy współczynnik mocy wynosi 0,99 przy 100% obciążenia, a całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) wynosi <6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetrycznym).

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Napięcie (V) 380/400/415
Połączenia 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

32/30/29

47/45/43

62/59/57

78/74/71

94/88/85

125/119/114

156/148/143

187/178/172

234/223/215

Znamionowy prąd neutralny (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 271/250/241 263/250/241 263/250/241
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona od strony sieci 400 V”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Napięcie (V) 380/400/415
Połączenia 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)
Regulacja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (praca w trybie obejścia)
1000% przez 100 ms (praca w trybie obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona od strony sieci 400 V”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienna zależna od czasu. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% w zwykłym trybie pracy
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
 • Należy ustawić opóźnienie wyzwalacza na zero na wszystkich wyłącznikach baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%*
Maksymalna moc ładowania (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksymalna moc ładowania (przy 100% obciążenia) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576 35-48 bloków: 420-576 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654 35-48 bloków: 477-654 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307 40 bloków: 384 35 bloków: 336 32 bloki: 307 40 bloków: 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) * 54 81 109 109 130 174 218 261 326
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA
UWAGA: Zasilacz UPS 60 kW z modułem zasilania N+1 obsługuje 32-48 bloków.

Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
 • W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
 • Urządzenie przeciwprzepięciowe musi zawierać wskaźnik stanu informujący, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem. Wskaźnik stanu może być wizualny lub dźwiękowy. Może również mieć funkcję zdalnej sygnalizacji lub styku wyjściowego zgodnie z normą IEC 62040-1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych

Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:

Klasa Typ 2
Napięcie znamionowe (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Poziom ochrony napięcia (Up) < 2,5 kV
Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji
System uziemienia* TN-S, TT, IT, TN-C
Bieguny 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia
Normy IEC 61643-11 / UL 1449
Monitorowanie Tak

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

 • Kable do 90°C

 • Temperatura otoczenia 30°C

 • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

 • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS50K150HS) należy zawsze wybrać rozmiar kabli jak dla zasilacza UPS o mocy 150 kW.
UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.
UWAGA: 20-40 kW: kable DC mają przekrój odpowiedni dla 32 bloków bateryjnych. 50-100 kW: Kable DC mają rozmiar odpowiedni dla 40 bloków bateryjnych.

Miedź

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Wejście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutralny (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Wejście PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutralny (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Zalecana ochrona od strony sieci 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
 • W przypadku zasilacza UPS o mocy 20-120 kW: W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
 • W przypadku zasilacza UPS o mocy 150 kW: W układach równoległych z co najmniej dwoma zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: W poniższej tabeli są wymienione tylko 3-biegunowe wyłączniki. W krajach, gdzie lokalne przepisy wymagają 4-biegunowych wyłączników we wszystkich pozycjach, należy zmienić wymienione odniesienia dla wyłączników przed ich zamówieniem.
UWAGA: W przypadku 4-biegunowych wyłączników w obejściu, jeśli przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS50K150HS) należy zawsze wybrać zabezpieczenie od strony sieci pod zasilacz UPS o mocy 150 kW.
NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 91 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V IEC

IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Typ wyłącznika NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (stałe) 400 (stałe) 500 (stałe) 500 (stałe) 640 (stałe) 500 (stałe)
Moc zasilacza UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Typ wyłącznika NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (stałe) 640 (stałe) 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) ≤ 6 x In 1250 (stałe)
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Typ wyłącznika NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤ 5 x In ≤ 6 x In 10 ≤ 5 x In
tsd
li
Moc zasilacza UPS 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  Bateria
Typ wyłącznika ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?