990-91141H-031

Modellista

UPS-modeller för externa batterier

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS20KHS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS30KHS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS40KHS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS50KHS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS60KHS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS80KHS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS100KHS)

 • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS120KHS)

 • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS150KHS)

UPS-modeller för externa batterier med N+1-kraftmoduler

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS20KRHS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS30KRHS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS40KRHS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS50KRHS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS60KRHS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS80KRHS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V med N+1-kraftmoduler för externa batterier, uppstart 5x8 (GVSUPS100KRHS)

Skalbara UPS-modeller för externa batterier

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V skalbar till 150 kW för externa batterier, halogenfria kablar, uppstart 5x8 (GVSUPS50K150HS)

Marincertifierade UPS-modeller för externa batterier

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS20KMHS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS30KMHS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS40KMHS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS50KMHS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS60KMHS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS80KMHS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS100KMHS)

 • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS120KMHS)

 • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V för externa batterier, halogenfria kablar, marincertifierad, uppstart 5x8 (GVSUPS150KMHS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?