990-91260D-031

Anslut signalkablarna från brytaren (tredjepart) och från hjälpkontakterna

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.

Maximal konfiguration för brytare i singelsystem med tredjepartsbrytare.

OBS: Den interna bypassbrytaren (IMB*) kan inte användas i ett system med en extern bypassbrytare (MBB) och den interna bypassbrytaren (IMB*) måste låsas i det öppna läget.
 1. Anslut signalkablarna från brytarens indikatorlampor till kort 640-4864 på terminalen J6618 i övre delen av UPS-enheten. Ta bort bygeln från J6618, stift 8 och 9, om en extern försörjning används.
  OBS: Brytarindikatorlampkretsen betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen. Anslut inte någon krets till brytarindikatorlampornas terminaler om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.
 2. Anslut signalkablarna från AUX-omkopplarna i brytaren till kort 640-4843 i toppen av UPS-enheten.
  Terminalnummer Funktion Anslutning
  J6601 UOB_RED (redundant hjälpkontakt i enhetens utgångsbrytare) Anslut till redundant hjälpkontakt i enhetens utgångsbrytare (UOB).
  J6602 SIB (systemisolationsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) hjälpkontakt i systemisolationsbrytare (SIB) för parallella system. SIB måste innehålla en AUX-brytare för varje ansluten UPS.
  J6609 UOB (enhetens utgångsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) hjälpkontakt i enhetens utgångsbrytare (UOB).
  SSIB (Statiska omkopplarens ingångsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) hjälpkontakt i statiska omkopplarens ingångsbrytare (SSIB). SSIB måste innehålla en AUX-brytare för varje ansluten UPS.
  J6614 UIB (enhetens ingångsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) hjälpkontakt i enhetens ingångsbrytare (UIB). UIB måste innehålla en AUX-brytare för varje ansluten UPS.
  MBB (underhållsbypassbrytare) Anslut till normalt stängd (NC) hjälpkontakt i underhållsbypassbrytaren (MBB). MBB måste innehålla en AUX-brytare för varje ansluten UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?