990-91141D-032

การกระจายความร้อนสำหรับ UPS 400 V เป็น BTU/ชม.

UPS 20 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1138

1030

1063

551

565

573

โหลด 50%

1498

1406

1446

641

629

641

โหลด 75%

1925

1757

1813

730

697

706

โหลด 100%

2321

2170

2208

791

779

776

UPS 20 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

777

900

835

1092

1092

1092

โหลด 50%

819

872

851

1467

1467

1467

โหลด 75%

847

897

887

1894

1894

1894

โหลด 100%

899

926

928

2320

2320

2320

UPS 30 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1315

1211

1257

608

591

600

โหลด 50%

1925

1757

1813

730

697

706

โหลด 75%

2529

2385

2419

826

809

809

โหลด 100%

3357

3122

3192

952

925

939

UPS 30 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

791

868

835

1280

1280

1280

โหลด 50%

847

897

887

1894

1894

1894

โหลด 75%

926

939

945

2610

2610

2610

โหลด 100%

1006

1038

1026

3378

3378

3378

UPS 40 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1498

1406

1446

641

629

641

โหลด 50%

2321

2170

2208

791

779

776

โหลด 75%

3357

3122

3192

952

925

939

โหลด 100%

4577

4333

4285

1120

1094

1086

UPS 40 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

819

872

852

1467

1467

1467

โหลด 50%

899

1268

928

2320

2320

2320

โหลด 75%

1006

1038

1026

3378

3378

3378

โหลด 100%

1123

1185

1144

4641

4641

4641

UPS 50 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1726

1576

1619

689

669

668

โหลด 50%

2888

2624

2718

889

843

845

โหลด 75%

4294

3985

4026

1079

1059

1053

โหลด 100%

6268

5804

5673

1288

1247

1234

UPS 50 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

834

846

867

1663

1663

1663

โหลด 50%

952

965

970

2815

2815

2815

โหลด 75%

1088

1109

1113

4223

4223

4223

โหลด 100%

1261

1253

1256

5971

5971

5971

UPS 60 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

2357

2265

2253

914

918

901

โหลด 50%

3561

3364

3366

1163

1151

1106

โหลด 75%

4878

4608

4635

1420

1401

1357

โหลด 100%

6545

6150

6045

1702

1630

1605

UPS 60 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1301

1352

1361

2457

2457

2457

โหลด 50%

1414

1459

1448

3685

3685

3685

โหลด 75%

1587

1567

1586

5067

5067

5067

โหลด 100%

1768

1783

1763

6756

6756

6756

UPS 80 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

2711

2622

2626

997

992

972

โหลด 50%

4378

4177

4187

1331

1303

1279

โหลด 75%

6545

6150

6045

1702

1630

1605

โหลด 100%

8964

8394

8104

1928

1860

1802

UPS 80 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1328

1369

1382

2866

2866

2866

โหลด 50%

1497

1509

1537

4641

4641

4641

โหลด 75%

1768

1783

1763

6756

6756

6756

โหลด 100%

1962

1952

1931

9281

9281

9281

UPS 100 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

3129

2959

2988

1074

1064

1046

โหลด 50%

5438

5115

5090

1517

1497

1436

โหลด 75%

8179

7626

7466

1812

1761

1750

โหลด 100%

12004

11373

10752

1344

2269

2211

UPS 100 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1370

1402

1424

3242

3242

3242

โหลด 50%

1635

1624

1669

5630

5630

5630

โหลด 75%

1938

1921

1884

8445

8445

8445

โหลด 100%

2392

2266

2272

11942

11942

11942

UPS 120 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

3852

3880

3880

1355

1344

1358

โหลด 50%

6261

6173

6091

1788

1744

1709

โหลด 75%

9329

8998

8773

2286

2228

2177

โหลด 100%

13127

12509

12103

2883

2740

2702

UPS 120 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1699

1747

1781

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
โหลด 50%

1931

1993

1982

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
โหลด 75%

2269

2286

2259

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
โหลด 100%

2696

2631

2600

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
UPS 150 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

4374

4405

4398

1477

1437

1416

โหลด 50%

7647

7425

7340

2027

1955

1914

โหลด 75%

12079

11523

11185

2743

2607

2515

โหลด 100%

17992

16900

16197

3573

3381

3296

UPS 150 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1733

1795

1832

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
โหลด 50%

2122

2105

2116

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
โหลด 75%

2610

2518

2518

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
โหลด 100%

3313

3112

3040

ไม่มีข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?