990-91274H-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do zasilacza UPS, zanim połączysz kable baterii z klasycznymi szafami bateryjnymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Urządzenie bateryjne E3MCBC10D lub E3MCBC10E składa się z dwóch szaf bateryjnych: jednej szafy z wyłącznikiem baterii i bateriami oraz jednej szafy zawierającej tylko baterie.
 1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 2. Przeprowadź kabel PE przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kabel PE.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 3. Przeprowadź kable DC z zasilacza UPS przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kable baterii (N, DC+, DC-). Do podłączania kabla DC należy użyć podkładek zabezpieczających (poza zestawem).
 4. Ponownie zamontuj osłonę zacisku po lewej stronie wyłącznika baterii i zdemontuj osłonę zacisku z prawej strony wyłącznika baterii.
 5. Dla klasycznych urządzeń bateryjnych E3MCBC10D lub E3MCBC10E:
  1. Podłącz kabel PE między dwoma klasycznymi szafami bateryjnymi.
  2. Połącz kable baterii (N, Batt+, Batt-) z baterii w drugiej klasycznej szafie bateryjnej do prawej strony wyłącznika baterii w pierwszej klasycznej szafie bateryjnej.

   Klasyczne urządzenie bateryjne E3MCBC10D lub E3MCBC10E

 6. Ponownie zamontuj płyty ochronne wyłącznika.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 7. Połącz baterie na każdej półce w klasycznych szafach bateryjnych i podłącz je do prawej strony wyłącznika baterii. Patrz schemat połączeń na wewnętrznej stronie przednich drzwi.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i dużym prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
  • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
  • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
  • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
  • Na bateriach nie wolno kłaść narzędzi ani metalowych części.
  • Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
  • Należy sprawdzić, czy bateria nie została przypadkowo uziemiona. W takim przypadku należy usunąć źródło z uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?