990-91274H-025

Procedura montażu

UWAGA: Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w przypadku montażu na większą odległość.
  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  2. Podłączenie kabli zasilających.
  3. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu klasycznej szafy bateryjnej po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż klasycznej szafy bateryjnej lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?