990–5911A–022

De lege batterijbehuizing plaatsen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Houd de lege batterijbehuizing bedekt terwijl u verankeringsgaten boort, om te voorkomen dat stof of andere geleidende delen in het systeem terechtkomen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verwijder de aangegeven zijpanelen van de batterijbehuizingen aan de aangrenzende zijden.
 2. Plaats de lege batterijbehuizing(en) in de definitieve installatielocatie.
  OPMERKING: Behoud 100 mm vrije ruimte achter de lege batterijbehuizing(en) voor luchtstroom.
 3. Zet de achterste verankeringsbeugels op de vloer vast.
  OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.

  Achteraanzicht van de lege batterijbehuizing

 4. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Plaats de bovenste montagebeugels tussen de lege batterijbehuizingen.

  Vooraanzicht van twee lege batterijbehuizingen

 5. Verwijder de twee voorplaten.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?