990–5911A–023

Posisjonere det tomme batterikabinettet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La det tomme batterikabinettet være tildekket mens du lager forankringshull for å forhindre at støv og andre ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Kun for installasjon med to tomme batterikabinetter: Fjern de angitte sidepanelene fra batterikabinettene på de tilstøtende sidene.
 2. Posisjoner de(t) tomme batterikabinettet(ene) i det endelige installasjonsområdet.
  MERK: La det være en klaring på 100 mm bak de(t) tomme batterikabinettet(ene) for å gi rom for luftstrøm.
 3. Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.

  Tomt batterikabinett vist bakfra

 4. Kun for installasjon med to tomme batterikabinetter: Monter de øverste sammenføyningsbeslagene mellom de tomme batterikabinettene.

  To tomme batterikabinetter sett forfra

 5. Fjern de to frontdekslene.

  Det tomme batterikabinettet vist forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?