990–5911A–023

Posisjonere det tomme batterikabinettet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La det tomme batterikabinettet være tildekket mens du lager forankringshull for å forhindre at støv og andre ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Kun for installasjon med to tomme batterikabinetter: Fjern de angitte sidepanelene fra batterikabinettene på de tilstøtende sidene.
 2. Posisjoner de(t) tomme batterikabinettet(ene) i det endelige installasjonsområdet.
  MERK: La det være en klaring på 100 mm bak de(t) tomme batterikabinettet(ene) for å gi rom for luftstrøm.
 3. Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.

  Tomt batterikabinett vist bakfra

 4. Kun for installasjon med to tomme batterikabinetter: Monter de øverste sammenføyningsbeslagene mellom de tomme batterikabinettene.

  To tomme batterikabinetter sett forfra

 5. Fjern de to frontdekslene.

  Det tomme batterikabinettet vist forfra

QR code for this page

Var dette til hjelp?