990–5911A–022

De batterijen installeren en aansluiten

WAARSCHUWING
onverwacht hanteren van apparatuur
De batterijbehuizing mag niet worden verplaatst nadat de batterijen zijn geïnstalleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Plaats de batterijen op de planken in de lege batterijbehuizing en sluit de batterijen onderling aan.
    OPMERKING: Houd de gaten in de hoeken de planken vrij zodat kabels tussen de planken kunnen worden geleid.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

  2. Noteer de batterijconfiguratie op het label in de lege batterijbehuizing.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?