MFR2580802

Turvallisuustiedot

Tärkeät tiedot

Ennen kuin yrität asentaa, ohjata, huoltaa tai kunnossapitää laitetta, lue nämä ohjeet tarkasti ja tutki kojeisto tutustuaksesi laitteeseen. Seuraavat erikoisilmoitukset saattavat esiintyä tässä ohjekirjassa kauttaaltaan tai laitteistolla ja varoittavat mahdollisista vaaroista tai kiinnittävät huomiota käsittelyä selkeyttäviin tai helpottaviin tietoihin.

   

Mikäli turvallisuustarraan on lisättynä vaaraa (Danger) tai varoitusta (Warning) ilmaiseva merkki, tarkoittaa tämä henkilövahinkoon johtavaa sähköiskunvaaraa ellei ohjeita noudateta.

Tämä on turvallisuusvaroitusmerkki. Sitä käytetään varoittamaan sinua mahdollisista henkilövahingonvaaroista. Välttääksesi mahdollista vahinkoa tai kuolemaa, noudata kaikki tämän merkin yhteydessä tulevat turvallisuusilmoitukset.


VAARA
DANGER (VAARA) viittaa vaaratilanteeseen, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon, ellei sitä vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
WARNING (VAROITUS) viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon, ellei sitä vältetä.
HUOMIO
CAUTION (VARO) viittaa vaaratilanteeseen, joka aiheuttaa lievän tai keskinkertaisen vahingon, ellei sitä vältetä.
HUOMAUTUS
NOTICE (HUOMIO) käytetään viittaamaan käytäntöihin, jotka eivät liity fyysiseen vahinkoon.

Turvallisuutesi kannalta

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaarivälähdyksen vaara
Turvallisen sähköasennuksen saa suorittaa vain ammattimainen sähköasentaja. Sähköammattilaisen tulee hallita perusteellinen taito seuraavilta osa-alueilta:
  • Asennusverkkoihin liittäminen
  • Usean sähkölaitteen liittäminen
  • Sähköjohtojen asentaminen
  • Turvallisuusstandardit, paikalliset sähköasennussäännöt ja määräykset.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?