MFR2580802

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs dessa instruktioner noggrant och studera utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i denna handbok eller på utrustningen för att varna för potentiella faror eller för att uppmärksamma om information som förtydligar eller förenklar ett förfarande.

   

Tillägget av endera symbolen till en säkerhetsetiketterna om ”Fara” eller ”Varning” indikerar att det finns en elektrisk fara som kommer att leda till personskada om instruktionerna inte följs.

Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer med denna symbol för att undvika eventuella personskador eller dödsfall.


FARA
FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
OBSERVERA
FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.
OBS!
OBSERVERA används för att hantera metoder som inte är relaterade till fysisk personskada.

För din säkerhet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbågsblixt
Elinstallationer får normalt endast utföras av behörig installatör. Kvalificerad installatör måste kunna uppvisa fördjupad kunskap inom följande områden:
  • Elarbete i installationsnät med nominell spänning upp till 1000 V växelspänning (lågspänningsanläggning)
  • Anslutning av elektriska apparater i lågspänningsanläggning
  • Förläggning av elektrisk installationskabel i lågspänningsanläggning
  • Säkerhetsstandarder, lokala ledningsregler och föreskrifter
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?