990-5913B-034

Güç Kablolarını Bağlama

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
DC ve akü kablolarını klasik akü kabinine bağlamadan önce UPS sisteminin gücünü tamamen kapatın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
 1. Terminal kapağını akü sigortasının sol tarafından çıkarın.
 2. PE kablosunu klasik akü kabininin altından geçirin ve PE kablosunu bağlayın.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. DC kablolarını klasik DC kabininin altından geçirin ve DC kablolarını (DC+, DC-) bağlayın. DC kablolarını bağlarken kilit rondelaları (ürünle verilmez) kullanın.
 4. Akü kesicisinin sol tarafındaki terminal kapağını tekrar takın.
 5. Kesici koruma plakalarını tekrar takın.
 6. Her raftaki aküleri, gösterilen bakır baralarla veya kablolarla gösterildiği şekilde birbirine bağlayın. Her raf aynı şekilde bağlanır. Klasik akü kabini konfigürasyonunuza uyan şemayı takip edin.
  TEHLİKE
  Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
  • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
  • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
  • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
  • Bataryaların üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
  • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
  • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir şok olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
  Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?