990-91386-011

Sähköturvallisuus

Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava UPS-järjestelmän asennuksen ja huollon aikana.

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
  • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
  • Muiden on toimitettava vaihtovirta- ja tasavirtalähteiden irtikytkentälaitteet, niiden on oltava helposti käytettävissä ja irtikytkentälaitteet on merkittävä selkeästi.
  • Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä.
  • Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien.
  • UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei ole kytketty verkkovirtaan. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys verkkovirtaan ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.
  • UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Alla oleva tarra pitää lisätä, jos

  1. UPS-syöttö on kytketty sellaisten erotuslaitteiden välityksellä, jotka avautuessaan erottavat nollajohtimen TAI

  2. UPS-syöttö on kytketty IT-virranjakelujärjestelmän kautta.

Tarra pitää sijoittaa kaikkien sellaisten paluusuuntavirran irtikytkentälaitteiden viereen, jotka erottavat nollajohtimen.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Jännitteen takaisinsyötön vaara. Ennen tässä virtapiirissä työskentelyä: Erota UPS ja tarkista kaikki päätteet, suojaava maadoitus mukaan lukien, vaarallisen jännitteen varalta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?