990-91386-011

Tyhjän akkukaapin sijoittaminen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Peitä tyhjä akkukaappi siksi aikaa, kun teet kiinnitysaukot, jotta järjestelmään ei pääse pölyä tai muita sähköä johtavia aineita.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Vain asennuksissa, joissa käytetään kahta tyhjää akkukaappia:: Irrota kuvan osoittamat sivupaneelit akkukaappien vierekkäisiltä sivuilta.
 2. Kiinnitä sarjan kiinnikkeet kaapin takaosaan.
  HUOMAUTUS: Lattiapultteja ei toimiteta tuotteen mukana.

  Tyhjä akkukaappi takaa

 3. Aseta tyhjät akkukaapit lopulliseen asennuspaikkaan.
  HUOMAUTUS: Jätä 100 mm vapaata tilaa tyhjien akkukaappien taakse, jotta ilma pääsee virtaamaan.
 4. Kiinnitä takakiinnikkeet lattiaan.
  HUOMAUTUS: Lattiapultteja ei toimiteta tuotteen mukana.
 5. Vain asennuksissa, joissa käytetään kahta tyhjää akkukaappia:: Asenna yläkiinnikkeet kaikkien tyhjien akkukaappien väliin.

  Kaksi tyhjää akkukaappia edestä

 6. Irrota kuvassa näkyvät neljä kantta.

  Tyhjä akkukaappi edestä

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?