990-91386-007

Διαδικασία εγκατάστασης

  1. Τοποθέτηση του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
  2. Προετοιμάστε το κενό ερμάριο μπαταρίας για καλώδια. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
  3. Τοποθετήστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο που συνοδεύει το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  4. Εγκατάσταση μπαταριών στο κενό ερμάριο μπαταρίας.
  5. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  6. Τελική εγκατάσταση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;