990-91386-007

Προετοιμάστε το κενό ερμάριο μπαταρίας για καλώδια – κάτω είσοδος καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 1. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για (α) καλώδια τροφοδοσίας και (β) καλώδια σήματος.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 2. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας και καλώδια σήματος στις πλάκες στυπιοθλίπτη.
 3. Τοποθετήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες που μπορούν να καταστρέψουν τα καλώδια.
  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;