990-91386-007

Προετοιμάστε το κενό ερμάριο μπαταρίας για καλώδια – άνω είσοδος καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 1. Αφαιρέστε τις δέκα βίδες και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την πλάκα αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας. Φυλάξτε τις βίδες για μεταγενέστερη χρήση.
 2. Τοποθετήστε την πλάκα αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο πάνω ράφι και στερεώστε την με τις βίδες.
 3. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για (α) καλώδια τροφοδοσίας και (β) καλώδια σήματος.
 4. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας και καλώδια σήματος στις πλάκες στυπιοθλίπτη.
 5. Τοποθετήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες που μπορούν να καταστρέψουν τα καλώδια.
  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;